Paslaugos / mokymai

Paslaugos / mokymai

UAB „Training Expert Group“ organizuoja Valstybės tarnautojų, savivaldybių įstaigų ir savivaldybių administracijų darbuotojų, verslo įmonių vadovų ir darbuotojų mokymus bendrųjų bei specialiųjų įgūdžių tobulinimo srityse. Mokymų metu dalyviams išsamiai pristatoma nagrinėjama tema tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. Organizuodama mokymus UAB „Training Expert Group“ bendradarbiauja su profesionaliais lektoriais, aktyviai dirbančiais savo srityje. Mūsų siūlomos mokymų programos:

+ Bendravimas su žiniasklaida
+ Darbo teisė
+ Finansų valdymas
+ Komandinis darbas
+ Pokyčių valdymas
+ Personalo valdymas
+ Konfliktų valdymas
+ Projektų valdymas
+ Raštvedybos mokymai
+ Sprendimo priėmimo strategija
+ Strateginis veiklos planavimas
+ Tarnybinė etika
+ Veiklos vadyba
+ Vidinė ir išorinė komunikacija
+ Viešasis kalbėjimas
+ Viešieji pirkimai
+ Institucijos strateginio veiklos plano rengimas
+ Aplinkos oro teršalų modeliavimo duomenų vertinimas
+ Transporto sąlygojamos oro taršos skaičiavimas ir modeliavimas
+ Užkrečiamųjų ligų priežiūra ir kontrolė
+ Administracinės teisės aktualijos
+ Civilinės ir civilinio proceso teisės aktualijos
+ Statybų ir žemės teisė. Teritorijų planavimas
+ Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus mokymai

Mūsų Požiūris į klientus:

. . . dėmesingas, operatyvus, iniciatyvus, lankstus, betarpiškas . . .

2014 © UAB „Training Expert Group“ - Ir Jūs jau žinote!