Vidiniai mokymai

Grįžti

Vidiniai mokymai

Aprašymas: 

Projektų valdymas, viešųjų pirkimų organizavimas

 • Projektų valdymas ir biudžetas. Pirkimų projektuose ypatumai;
 • Projekto įgyvendinimo nuostatos, priežiūra ir atsakomybė;
 • Struktūrinių fondų administravimas Lietuvoje. Projektų finansavimo procesas Lietuvoje. Projektų vertinimas ir atranka;
 • Viešųjų pirkimų organizavimas, pirkimo sutarčių sudarymas ir administravimas.

Viešasis kalbėjimas

 • Įtaigaus kalbėjimo įgūdžiai;
 • Bendravimo įgūdžiai;
 • Bendravimas su žiniasklaida;
 • Vizitas – prezentacija.

Personalo vadyba

 • Komandos suformavimas ir darbas komandoje;
 • Analitinis ir kūrybinis mąstymas;
 • Vadovavimas diskusijoms ir susirinkimams;
 • Personalo valdymas viešojo administravimo įstaigoje;
 • Efektyvus laiko planavimas;
 • Darbo laiko valdymas;
 • Konfliktų ir streso valdymas;
 • Pasitikėjimo savimi lavinimas ir asmeninio efektyvumo ugdymas;
 • Tarnybinis protokolas, etiketas, protokolas ir diplomatija, derybų vedimas;
 • Dokumentų rengimas ir valdymas;
 • Efektyvus vadovavimas ir lyderystė;
 • Darbuotojų motyvacija ir ugdymas;
 • Pokyčių valdymas;
 • Įmonės kultūros kūrimas.

Klientų aptarnavimas

 • Derybų menas;
 • Darbas su klientais: sėkmės raktai;
 • Pagrindinių klientų plėtra;
 • Klientų skundų valdymas ir kokybės užtikrinimas;
 • Sudėtingų situacijų su klientais valdymas;
 • Pardavimų technologijos, psichologija ir praktika;
 • Klientų paieškos metodai;
 • Efektyvus ir įtaigus bendravimas su klientais;
 • Klientų kompleksinio aptarnavimo specifika.

Strateginis valdymas

 • Strateginis planavimas;
 • Strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsena, kontrolė ir atsakomybė;
 • Strategija ir organizacijos struktūra.

Teisė

 • Norminių teisės aktų rengimas ir derinimas;
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo naujovės ir taisyklių taikymo praktikoje gebėjimų gerinimas;
 • Darbo teisė;
 • Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimas ir taikymas;
 • Sutarčių teisė;
 • Administracinė teisė;
 • Statybos, žemės teisė. Teritorijų planavimas.

Finansai

 • Finansų valdymas;
 • Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;
 • Viešojo sektoriaus finansų standarto taikymas savivaldybės tarybai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose.

UAB „Training Expert Group“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. (LR Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, 2010 m. lapkričio 9 d. Nr. 1V-685).

Grįžti

Mūsų Požiūris į klientus:

. . . dėmesingas, operatyvus, iniciatyvus, lankstus, betarpiškas . . .

Registracija į mokymus

2014 © UAB „Training Expert Group“ - Ir Jūs jau žinote!