Viešieji pirkimai: naujausi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

Grįžti

Viešieji pirkimai: naujausi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

Trukmė: 
1 dienos (4 akad. val.)
Aprašymas: 

Viešųjų pirkimų mokymo programa skirta įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų viešųjų pirkimų srityje. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais įstatymais ir poįstatyminiais dokumentais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras. 

NAUDA:

Išklausę kursą dalyviai gebės:

 • praktiškai pritaikyti įgytas žinias valdant viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje procesus bei atliekant viešųjų pirkimų procedūras;
 • išvengti galimų klaidų ar Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų atliekant viešųjų pirkimų procedūras, rengiant pirkimų dokumentus ar teisės aktus, reglamentuojančius perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus;
 • operatyviau spręsti problemas, kylančias vykdant viešuosius pirkimus. 

KURSŲ TURINYS:

Kursų metu apžvelgiamos šios temos:

 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, atlikti 2015 m. birželio mėn.;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcija nuo 2016 m. balandžio mėn.;
 • Nepatikimų tiekėjų sąrašai;
 • Kvalifikacijos reikalavimai;
 • Atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą;
 • Ekonominio naudingumo taikymas;
 • Gyvavimo ciklo metodika;
 • Supaprastinti pirkimai;
 • Mažos vertės pirkimų ypatumai.

LEKTORIUS:

Darius Kaminskas - UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ teisininkas Darius Kaminskas, konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų vykdymo, sutarčių, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo ir kitais klausimais.

KURSUS SUDARO:

Kursų metu teorinis medžiagos dėstymas yra derinamas su praktinėmis užduotimis. Kiekvienas klausytojas gauna atspausdintą kursų medžiagą bei asmenines konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais. 

 

Jūsų investicija:

35,00 Eur.

Grįžti

Mūsų Požiūris į klientus:

. . . dėmesingas, operatyvus, iniciatyvus, lankstus, betarpiškas . . .

Registracija į mokymus

2014 © UAB „Training Expert Group“ - Ir Jūs jau žinote!