PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos
 
UAB „Training Expert Group“ gerbia ir saugo interneto svetainių www.teg.lt ir www.teg-mokymai.lt besinaudojančių asmenų duomenis ir  privatumą. Šios Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

UAB „Training Expert Group“ gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir deda visas pastangas siekdamas tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.  
 
Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika ir jas suprato.

UAB „Training Expert Group“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.
 
Jei dėl šių naudojimosi sąlygų ir privatumo politikos ar UAB „Training Expert Group“ internetinio tinklalapio lankomumo duomenų naudojimo ir rinkimo metodų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@teg.lt.

Asmens duomenų tvarkymas

Klientas gali lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Klientas nori gauti naujienlaiškį, informaciją apie mokymus, užsiregistruoti į mokymus, palikti atsiliepimą, UAB „Training Expert Group“ prašo pateikti privalomuose laukuose nurodytą Kliento informaciją (priklausomai nuo paslaugų, kuriomis siekia naudotis Klientas).

UAB „Training Expert Group“ stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti UAB „Training Expert Group“ teikiamas paslaugas.

Visa anksčiau paminėta informacija, sudaranti Kliento asmens duomenis, be Kliento sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais.

Šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra UAB „Training Expert Group“ juridinio asmens kodas 302475123, buveinės adresas Gaisų g. 1D-4, Antežeriai, Vilniaus rajonas, tinklalapio adresas www.teg.lt ir www.teg-mokymai.lt.

Asmens duomenų apsauga

UAB „Training Expert Group“ saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant, Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

UAB „Training Expert Group“ lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

Interneto svetainėmis www.teg.lt ir www.teg-mokymai.lt galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus.

Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.
Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 m., naudoja www.teg.lt ir www.teg-mokymai.lt interneto svetainėmis, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@teg.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėse gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose. 

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Mūsų Požiūris į klientus:

. . . dėmesingas, operatyvus, iniciatyvus, lankstus, betarpiškas . . .

2014 © UAB „Training Expert Group“ - Ir Jūs jau žinote!